FACULTY

ASHISH YADAV

CONTEMPORARY

Dhanisa Contemporary.jpg

DHANISA SHENDE

CONTEMPORARY & YOGA

DIPIKA VIJAY

BELLY DANCE

GUNJAN DHAGAT

LATIN FUSION

Tanuj 2_edited.jpg

HIP - HOP

T A N U J  N A I R

IMRAN MIR

CHOREOGRAPHY

KSHAMATA SURVE

JAZZ FUNK

LEONEL SEQUEIRA

CHOREOGRAPHY

MIHIR GROVER

CONTEMPORARY

Mukesh-2.jpg

MUKESH GUPTA

CHOREOGRAPHY

Mukta-2-2.jpg

MUKTA

CONTEMPORARY

Neha 1-2-2.jpg

NEHA MIRAJKAR

KATHAK

PARTH SETHI

STREETS CHOREOGRAPHY

PIA SUTARIA

BALLET

Pratik-2-2.jpg

PRATIK RANE

LOCKING

Raull-2-2.jpg

TAP

RAULL CHOWDHARY

Rishi-2.jpg

RISHI SHARMA

INDIAN CONTEMPORARY

RONNIE

HOUSE

ROZA RANA

BOLLYWOOD

YOGA

NIKHAR MANSUKHANI

Sagar-2-2.jpg

SAGAR NAIDU

BREAKING

BALLET

SOMYA KAUTIA

CONTEMPORARY

Sonia-2-2.jpg

PILATES

SONIA LULLA

Subroto-2-2.jpg

SUBROTO SEN

SHUBHANKAR CHAUHAN

MOVEMENT & CHOREOGRAPHY

Nritya Shakti Studio

 602, Shri Sai Corporate Park,

Opp. Laxmi Nagar Industrial Estate, Bangur Nagar, Goregaon West, Mumbai, Maharashtra 400104

  • White Twitter Icon
  • YouTube - White Circle

NRITYA SHAKTI